top of page

COLLOCATION LÀ GÌ VÀ TẦM QUAN TRỌNG KHI HỌC COLLOCATION

Updated: Apr 17, 2019

Trong tiếng Việt, thường có sự kết hợp các từ với nhau để tăng tính phong phú, ví dụ con chó đen thì gọi là “chó mực”, ngựa đen thì gọi là “ngựa ô”, mèo đen thì gọi là “mèo mun”. Chỉ là thể hiện đặc tính “đen” mà có đến 3 từ khác nhau, nhưng không thể tùy tiện kết hợp.Không ai sử dụng lẫn lộn là “ngựa mun”,”mèo mực” hay chó ô” được.

Tương tự như trong tiếng Anh, để chỉ mưa nặng hạt, ta nói là “heavy rain” chứ không nói là “thick rain” hay khi muốn nói “nhiệt độ cao” thì ta phải sử dụng “high temperature” chứ không phải là “tall temperature”,.... Do vậy muốn dùng đúng cụm từ, chỉ có cách học thuộc lòng. Cách kết hợp từ theo quy luật như vậy được gọi là “COLLOCATION” .

Nếu xét về số lượng thì người giỏi tiếng Anh không hẳn là những người biết nhiều từ vựng, nhưng họ biết kết hợp ghép các từ với nhau một cách hợp lý. Ví dụ, ai cũng có thể biết “heavy” và “rain” nhưng không phải ai biết kết hợp hai từ lại với nhau thành “mưa nặng hạt”.

Đương nhiên là học COLLOCATION không phải dư thừa. Lợi ích khi bạn học những cụm từ này thì kĩ năng nghe nói đọc viết của bạn sẽ tăng đáng kể. Ví dụ như khi bạn áp dụng vào bài viết hoặc khi giao tiếp tiếng Anh,đặc biệt là đối với những bạn thi 4 kĩ năng TOEIC, bạn sẽ gây được ấn tượng và đạt điểm cao vì bạn có khả năng diễn đạt phong phú và tự nhiên như người bản xứ.

[GÓC CHIA SẺ TÀI LIỆU CÙNG BENZEN]

1. Sách English Collocations:

2. Phần mềm từ điển Oxford Collocations Dictionary:

Comments


bottom of page