top of page

CẢM NHẬN - KẾT QUẢ HỌC VIÊN

Bạn Phạm Thị Huyền: Sinh viên năm 2 TDC
Học viên lộ trình Căn Bản + Bee2 của Benzen English
Bạn Nguyễn Th.Mỹ Duyên: Sinh viên năm 4 BUH
Học viên khoá Bee2 của Benzen English

Bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều những cảm nhận và kết quả của học viên tại Benzen English qua:

- Group tự học TOEIC mỗi ngày

- Fanpage Benzen English - TOEIC

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CÓ THỂ BẢNG ĐIỂM CỦA BẠN SẼ NẰM Ở ĐÂY!

Bạn Nguyễn Đình Trung: Sinh viên năm 1 UTE
Học viên lộ trình Căn Bản + Bee2 của Benzen English
Bạn Huỳnh Thị Hoài An: Sinh viên năm 3 BUH
Học viên lộ trình Căn Bản + Bee2 của Benzen English

BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN XUẤT SẮC VƯỢT MỤC TIÊU

CẢM NHẬN HỌC VIÊN SAU KHOÁ HỌC TOEIC CĂN BẢN

bottom of page