top of page
Benzen English toeic mới luyện thi toeic giải đề toeic toeic format mới khoá học 3

20 câu chuyện từ vựng là tài liệu học từ vựng TOEIC qua câu chuyện do Benzen English làm chủ biên và biên soạn bởi thầy Lê Văn Hiệp dựa trên kinh nghiệm thường xuyên đi thi TOEIC thực tế và liên tục đạt 990/990 điểm. Với hơn 400 từ vựng được lồng vào những mẫu chuyện ngắn có cốt chuyện gần gủi và tình huống đời thường khiến cho việc học từ vựng TOEIC trở nên thú vị và dễ dàng hơn tất cả những phương pháp học từ vựng truyền thống trước đây!

20 CÂU CHUYỆN TỪ VỰNG TOEIC

1000+ người đã chia sẻ

TẢI 20 CÂU CHUYỆN TỪ VỰNG TOEIC

bottom of page