top of page

38 PHRASAL VERBS THƯỜNG GẶP TRONG TOEIC

Updated: Apr 18, 2019

Phrasal verb là một cụm động từ trong đó có 2 phần, một phần là động từ thông thường (verb, phần còn lại là một giới từ (preposition), hoặc một trạng từ ( adverb) hoặc đôi khi đi cùng với cả một trạng từ và một giới từ.

PHRASAL VERBS CÓ THỂ ĐÓNG VAI TRÒ là:

– ngoại động từ (transitive): theo sau là một danh từ hoặc là một đại danh từ với chức năng là túc từ (object) của động từ.

– nội động từ (intransitive): không có túc từ theo sau.

_ đôi khi một phrasal verb vừa có thể là ngoại động từ vừa có thể là nội động từ tùy vào ngữ cảnh của câu.

Dưới đây là tổng hợp 38 phrasal verbs phổ biến trong TOEIC, các em tải về học kĩ nhé!


Link tải: bit.ly/38phrasalverbs

Benzen English chúc em học tốt!

bottom of page